Vanaf 1385 kon het Ottomaanse Rijk de controle over het huidige Albanië overnemen. In 1443 begon een opstand onder leiding van George Kastrioti Skanderbeg. Deze opstand werd pas in 1479 neergeslagen. Het einde van de Ottomaanse heerschappij in Albanië vond plaats in 1912 en Albanië werd weer een land.

In 1939 werd Albanië veroverd door het fascistische Italië en werd vervolgens bezet door nazi-Duitsland. Albanezen beschermden zeer effectief hun kleine lokale joodse bevolking en een paar honderd buitenlandse joden, waardoor Albanië het onderscheid maakte als het enige door de nazi’s bezette land dat de Tweede Wereldoorlog met meer joden beëindigde dan voor de oorlog.

Na de nederlaag van de As-mogendheden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd er een communistische regering opgericht, voorgezeten door verzetsleider Enver Hoxha. Albanië werd beroemd vanwege het isolement, niet alleen van de door de markt geleide democratieën in West-Europa, maar ook van de Sovjet-Unie, China en zelfs het aangrenzende Joegoslavië. Hoxha verklaarde ook dat Albanië de eerste “atheïstische staat” was en dus was het antiklericalisme dat in veel takken van het communisme werd aangetroffen, sterker dan in andere communistische regimes. Zelfs toen het IJzeren Gordijn naar beneden kwam en communisten de macht in Oost- en Centraal-Europa verloren, leek Albanië vastbesloten de koers alleen te blijven.

Maar in 1992, enkele jaren na de dood van Hoxha, gaf de Communistische Partij de macht op en Albanië vestigde een meerpartijendemocratie met een coalitieregering. De overgang is moeilijk gebleken, aangezien regeringen hebben geprobeerd om te gaan met hoge werkloosheid, een vervallen infrastructuur, wijdverbreid gangsterisme en ontwrichtende politieke tegenstanders. Vandaag komt Albanië dichter bij het neoliberalisme, met EU-integratie als doel; Albanië heeft in juni 2006 een stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) met de EU ondertekend en werd in 2014 een officieel kandidaat-land, waarmee de eerste grote stap op weg naar toetreding werd voltooid. In 2008 ontving Albanië een uitnodiging om lid te worden van de NAVO.