De verschillende onderwijsstadia zijn in alle gemeenschappen hetzelfde:

 • Basisonderwijs (Nederlands: basisonderwijs ; Frans: enseignement fondamental ), bestaande uit
  • Pre-school ( kleuteronderwijs ; einseignement maternel ): -6 jaar
  • Basisschool ( lager onderwijs ; enseignement primaire ): 6–12 jaar
 • Middelbare school ( secundair onderwijs ; enseignement secondaire ): 12–18 jaar
 • Hoger onderwijs ( hoger onderwijs ; enseignement supérieure )
  • University ( universiteit ; université )
  • Polytechnic ( hogeschool ; haute école )

Het onderwijs wordt georganiseerd door de gewesten (Nederlandstalig Vlaanderen enerzijds, Franstalig en Duitstalig Wallonië anderzijds) en het kleine federale district Brussel heeft scholen die worden beheerd door zowel de Vlaamse als de Waalse overheid. Beide staten erkennen onafhankelijke schoolnetwerken, die veel meer studenten opvangen dan de staatsscholen zelf. De meeste Vlaamse studenten gaan naar een Vlaamse katholieke school. Elke onafhankelijke school moet echter het officiële staatscurriculum volgen en het katholicisme in Vlaanderen is sowieso al extreem liberaal.