Respecteer de religieuze verschillen tussen de mensen in de regio en hun inspanningen om voorbij de Joegoslavische burgeroorlog te komen. Wees voorzichtig in gebieden waar nog steeds spanning is en zorg ervoor dat je een bepaalde groep niet beledigt.

Respecteer ook het milieu. Veel van het land, evenals zijn buren, zijn gespaard gebleven van vervuiling en het is erg belangrijk om voorzichtig te zijn met uw invloeden.

De kreken en rivieren zijn vaak woest, de bergen en valleien zijn vaak onbewaakt en de basis is onzeker. Neem altijd een gids mee of raadpleeg een lokale inwoner voor advies over de natuurlijke gevaren en landmijnen.