Het is het beste om de discussie over de verschillende verdiensten van de Grieks-Turkse kloof en de gebeurtenissen vanaf 1963 in sommige kringen te vermijden. Op elke suller van aartsbisschop Makarios wordt neergekeken.