Montenegro is sinds ten minste de 11e eeuw een politieke entiteit. Het werd gesticht als een staat onder zijn huidige naam in de 15e eeuw, en zette de traditie van de Slavische staat Duklja voort. Het kon zijn onafhankelijkheid behouden tijdens het bewind van het Ottomaanse Rijk op de Balkan, aangezien zijn onafhankelijkheid werd erkend op het Congres van Berlijn in 1878. In de Eerste Wereldoorlog vocht het aan de zijde van de geallieerde machten. Het werd opgenomen in het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen, dat in 1929 het Koninkrijk Joegoslavië werd. Montenegro maakte deel uit van verschillende incarnaties van Joegoslavië, totdat het na het referendum van mei 2006 onafhankelijk werd van de federatie Servië-Montenegro. Montenegro was de enige republiek van het voormalige Joegoslavië die Servië steunde tijdens de oorlogen van de jaren negentig