De kansen op werk voor mensen van buiten de Europese Unie zijn zeer beperkt. Alleen als een werkgever kan bewijzen dat hij in de EU heeft gezocht, mag hij een niet-EU-burger in dienst nemen. Het officiële beleid is om alle niet-EU-immigratie af te schrikken, tenzij er een economische noodzaak is.

Burgers van bepaalde niet-EU-landen mogen in Nederland werken zonder dat ze een visum of enige verdere machtiging nodig hebben voor de periode van hun visumvrij verblijf van 90 dagen – zie voor meer informatie het gedeelte ‘Instappen’ hierboven.

Studenten uit andere Europese landen komen alleen in aanmerking voor studiefinanciering als ze een vast arbeidscontract van 56 uur / maand hebben of als ze vijf jaar in Nederland hebben gewoond.

Sinds 2005 maakt de Nederlandse wet mogelijk wat zij “kennisimmigratie” noemen. Het idee is om lokale bedrijven buitenlandse werknemers te laten “importeren” om in Nederland te laten werken. Het proces is eenvoudig en duurt 4 tot 10 weken.