Macedonisch is de officiële en nationale taal van het land en wordt door bijna iedereen gesproken. Albanees is vanaf 2019 een co-officiële taal op nationaal niveau. Turks, Servokroatisch en anderen worden gesproken door etnische minderheden. Hoewel veel jongeren Engels kunnen spreken, doen veel oudere generaties dat niet. De meeste mensen die met toerisme te maken hebben, kunnen op zijn minst basis Engels spreken, vooral in Skopje, Ohrid en Bitola. Sprekers van Bulgaars, Servo-Kroatisch en Sloveens zouden geen probleem moeten hebben. Sommige ouderen spreken misschien Russisch , omdat het tijdens het communistische tijdperk een verplichte tweede taal was op scholen.

Šuto Orizari, beter bekend als Shutka, dat deel uitmaakt van de stad Skopje , is de enige plaats ter wereld waar Romani (Gypsy) een co-officiële taal is.