Vanwege zijn lange geschiedenis als zijrivier van China, evenals verschillende perioden van Chinese bezettingen, wordt de Vietnamese cultuur sterk beïnvloed door die van Zuid-China, waarbij het confucianisme de basis vormt van de Vietnamese sociale etiquette. De Vietnamese taal bevat ook veel leenwoorden uit het Chinees, hoewel de twee talen geen verband houden. Het boeddhisme blijft de grootste religie in Vietnam. Net als in China, maar in tegenstelling tot zijn Zuidoost-Aziatische buren, is de dominante school van het boeddhisme in Vietnam de Mahayana-school.

Desalniettemin blijft de Vietnamese cultuur onderscheiden van de Chinese cultuur, omdat het ook culturele elementen van naburige hindoeïstische beschavingen zoals de Champa en het Khmer-rijk heeft opgenomen. De Franse kolonisatie heeft ook een blijvende invloed op de Vietnamese samenleving achtergelaten, misschien het best gesymboliseerd door de Vietnamese voorliefde voor stokbrood en koffie. Zuid- en Centraal-Vietnam, vooral langs de kust, hebben een veel sterkere westerse invloed in vergelijking met het noorden.

De verdeling van Vietnam tijdens wat lokaal de Amerikaanse oorlog wordt genoemd, heeft ook geresulteerd in culturele verschillen tussen Noord- en Zuid-Vietnam die vandaag de dag zichtbaar zijn. Tot op de dag van vandaag hebben Noord-Vietnamezen de neiging meer ideologisch te zijn, terwijl Zuid-Vietnamezen meer zakelijk ingesteld zijn.